Theses 

Primary and Secondary Education in USA and China: comparison of approach and purpose – Mgr. Anna Ziklová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Anna Ziklová

Bakalářská práce

Primary and Secondary Education in USA and China: comparison of approach and purpose

Primary and Secondary Education in USA and China: comparison of approach and purpose

Anotace: Bakalářská práce s názvem „Primary and Secondary education in USA and China: comparison of approach and purpose,“ se zabývá zkoumáním vzdělávacích systémů v Číně a v USA v návaznosti na neobvykle rychlý a úspěšný růst ekonomiky v Číně. Bakalářská práce srovnává strukturu školských systémů, metody zvolené ve výuce a přístupy studentů ke vzdělání vůbec. Mimo jiné bakalářská práce také zahrnuje porovnání role rodiny a historický – filosofický vývoj obou kultur v návaznosti na vzdělání. V závěru je také nastíněn vhodnější systém.

Abstract: The bachelor thesis entitled ‘Primary and Secondary education in USA and China: comparison of approach and purpose’, is based on the comparison of Chinese and American education as a matter of fast and successful growth of Chinese economy. The bachelor thesis compares and contrasts the structure of educational system, teaching methods and students’ approaches to education in general. Besides the comparison, the thesis also includes a distinction between the family role and a historical/philosophical development of both cultures regarding the progress of creating the education. There is also mention a suitable system of education in the conclusion.

Keywords: Srovnání, USA, Čína, vzdělání, systém školství, primární vzdělávání, sekundární vzdělávání, zkoušky, rodina. Comparison, China, education, system of education, primary education, secondary education, examination, family.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: M.A. Michael George
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 08:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz