Martina FEKERLOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza potenciálu města Plzeň pro LGBT cestovní ruch

Analysis of the potential of the city of Plzen for LGBT Tourism
Abstract:
Práce se zabývá problematikou cestovního ruchu homosexuálů. V teoretické části práce je vysvětlen pojem cestovní ruch, jeho možné dělení, dále homosexualita, její historie a zákony s tímto pojmem spojené. Další část práce popisuje homosexualitu ve světě - názory a přístupy k ní na odlišných kontinentech a v různých zemích. V praktické části jsou rozepsány a shrnuty názory veřejnosti a homosexuální …more
Abstract:
The work deals with gay tourism. The theoretical part explains the concept of tourism, its possible division, next notion homosexuality, its history and laws connected with the topic. Another part of the paper describes homosexuality in the world - views and approaches to it on different continents and in different countries. In the practical part are described and summarized opinions of public and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012
Accessible from:: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FEKERLOVÁ, Martina. Analýza potenciálu města Plzeň pro LGBT cestovní ruch. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická