Katarína Šikyňová

Master's thesis

Modifikácia produktu a jeho vplyv na finančné ukazovatele.

Modifikace produktu a jeho vliv na finanční ukazatele
Anotácia:
Předmětem diplomovej práce na téma Modifikace produktu a jeho vliv na finanční ukazatele, je navrhnout produkty resp. služby hodné modifikace, přepočítat náklady a obraty této modifikace a následně její celkovou výnosnost pro rekreačně-gastronomickou společnost působící v cestovním ruchu. Samotné kalkulaci předchází vymezení základních pojmů a definice modifikace jako takové a marketingový výzkum formou …viac
Abstract:
The main purpose of diploma thesis named The modification of the product and its impact on financial indicators is to design products respectively. services worthy modifications to recalculate the costs and returns of this modification, and consequently its total return for recreational and gastronomic company operating in tourism. The theoretical part of this thesis contains definition of fundamental …viac
Abstract:
Predmetom diplomovej práce na tému Modifikácia produktu a jeho vplyv na finančné ukazovatele, je navrhnúť produkty resp. služby hodné modifikácie, prepočítať náklady a obraty tejto modifikácie a následne jej celkovú výnosnosť pre rekreačno-gastronomickú spoločnosť pôsobiacu v cestovnom ruchu. Samotnej kalkulácii predchádza vymedzenie základných pojmov a definícia modifikácie ako takej a marketingový …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedúci: Lena Mlejnková
  • Oponent: Zuzana Kvítková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49860

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch