Bc. Pavel Suchyňa

Bakalářská práce

Marketingový výzkum jako nástroj k analýze trhu finančních produktů v době hospodářské recese

Marketing research as an instrument for financial products market analysis in backgroud of economic depression
Anotace:
Zjištění současné situace v četnosti využívání finančních produktů na trhu s přihlédnutím na důvody, pro které je lidé uzavřely, s následným nalezením potenciálu obchodu a to jak z pohledu firmy podnikající v daném oboru, tak i jednotlivce.
Abstract:
The findings of the current situation in the frequency of using financial products on the market, taking into account the reasons for which people entered, followed by finding the potential for trade, both in terms of companies doing business in the field, as well as individuals.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Ondřej Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting