Theses 

Podnikatelský plán založení fotovoltaické elektrárny – Ing. Nikola Benešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Nikola Benešová

Bakalářská práce

Podnikatelský plán založení fotovoltaické elektrárny

Business Plan of Setting up an Photovoltaic Power Plant

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá důvody založení podnikatelského plánu v oblasti fotovoltaických elektráren a specifiky tohoto podnikání. V praktické části představím firmu ECHEMA CAPITAL s.r.o., která vlastní fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 450 kWp v Rakovníku. Následně zpracuji podnikatelský plán založení fotovoltaické elektrárny. Závěr práce zhodnotí realizaci podnikatelského plánu, výsledek a porovnání návratnosti investice mezi rokem připojení do sítě roku 2010 a mezi rokem 2011, kdy došlo k výrazným změnám v oblasti legislativy, výnos fotovoltaické elektrárny dle jednotlivých měsíců, let a plán rentability fotovoltaické elektrárny.

Abstract: This thesis deals with the reason for establishing a business playn for photovoltaic power plants and the specifics of this business. The practical part will present the company ECHEMA CAPITAL Ltd., which owns photovoltaic power plant with output of 450 kWp in Rakovnik. Then I will elaborate business plan for setting up photovoltaic power plant. The conclusion will assess the implementation of business plans, results and ROI comparisons between network connection between the 2010 and 2011 when then were significant changes in legislation, the yield of photovoltaic power in individual months, years and plan to return solar power.

Klíčová slova: Podnikatelský plán, fotovoltaika, energie, cena, obnovitelné zdroje energie, dotace. Business Plan, photovoltaic, energy, price, renewable energy, subsidies.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Petr Petera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:07, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz