Bc. Tereza Mádlová

Master's thesis

Role SEO v marketingu malých a středních firem

The role of SEO in marketing of small and medium-sized businesses
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na SEO a jeho využití u malých a středních firem. Hlavním cílem práce je ověření účinnosti stanoveného postupu optimalizace a vedlejším cílem je zjištění, zda malé a střední ekonomické subjekty tento nástroj online marketingu znají a používají. Teoretická část práce byla zaměřena především na proces optimalizace webových stránek a praktická část byla rozdělena na dvě hlavní …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on SEO and its application in small and medium-sized companies. The main goal of the work is to verify the effectiveness of the established optimization process and the secondary goal is to determine whether small and medium-sized economic entities know and use this tool of online marketing. The theoretical part of the work was focused mainly on the process of website …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Reader: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní