Bc. Tereza Mádlová

Master's thesis

Role SEO v marketingu malých a středních firem

The role of SEO in marketing of small and medium-sized businesses
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na SEO a jeho využití u malých a středních firem. Hlavním cílem práce je ověření účinnosti stanoveného postupu optimalizace a vedlejším cílem je zjištění, zda malé a střední ekonomické subjekty tento nástroj online marketingu znají a používají. Teoretická část práce byla zaměřena především na proces optimalizace webových stránek a praktická část byla rozdělena na dvě hlavní …viac
Abstract:
The diploma thesis is focused on SEO and its application in small and medium-sized companies. The main goal of the work is to verify the effectiveness of the established optimization process and the secondary goal is to determine whether small and medium-sized economic entities know and use this tool of online marketing. The theoretical part of the work was focused mainly on the process of website …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication