Mgr. Ashref Ali Erajhi, Ph.D.

Doctoral thesis

Heart rate variability in patients with ischemic heart disease during rehabilitation

Heart rate variability in patients with ischemic heart disease during rehabilitation
Anotácia:
Disertační práce se zabývá dysfunkcí autonomního nerovového systému studovanou pomocí vyšetření variability srdeční frekvence u pacientů s ischemickou chorobou srdeční před a po kardiovaskulární rehabilitaci. Pro stanovení variability srdeční frekvence jsme použili měření srdeční frekvence tep po tepu a analyzovali jsme ji spektrální analýzou. Kardiovaskulární rehabilitace vedla ke snížení sympatické …viac
Abstract:
This disseration thesis deals with autonomic nervous system dysfunction studied using heard rate variability in patients with ischemic heart disease before and after cardiac rehabilitation. For determination heart rate variability the measurement of heart rate beat by beat was used to analyze of heart rate variability by means of spectral analysis. Cardiac exercise training decreased sympathetic tone …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedúci: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta