Mgr. Ashref Ali Erajhi, Ph.D.

Doctoral thesis

Heart rate variability in patients with ischemic heart disease during rehabilitation

Heart rate variability in patients with ischemic heart disease during rehabilitation
Abstract:
Disertační práce se zabývá dysfunkcí autonomního nerovového systému studovanou pomocí vyšetření variability srdeční frekvence u pacientů s ischemickou chorobou srdeční před a po kardiovaskulární rehabilitaci. Pro stanovení variability srdeční frekvence jsme použili měření srdeční frekvence tep po tepu a analyzovali jsme ji spektrální analýzou. Kardiovaskulární rehabilitace vedla ke snížení sympatické …more
Abstract:
This disseration thesis deals with autonomic nervous system dysfunction studied using heard rate variability in patients with ischemic heart disease before and after cardiac rehabilitation. For determination heart rate variability the measurement of heart rate beat by beat was used to analyze of heart rate variability by means of spectral analysis. Cardiac exercise training decreased sympathetic tone …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2012
  • Supervisor: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta