Bc. Klára Matuštíková

Diplomová práce

Obsahová analýza videí, která sdílí na YouTube rodiče dětí s PAS

Content analysis of videos that parents of children with ASD share on YouTube
Anotace:
Cílem práce bylo získání vhledu do problematiky online sdílení videí rodiči dětí s poruchou autistického spektra na webové stránce YouTube, zjistit s jakými zkušenostmi se rodiče svěřují, určit obsahy videí a snažit se pochopit možné výhody a rizika sdílení videí online. Analyzováno bylo 287 videí, která splňovala daná kritéria, na základě obsahové analýzy byl určen obsah a další charakteristiky videí …více
Abstract:
The aim of this study was to explore the use of online sharing videos by parents of children with autism, to identify with which experience parents of children with ASD confide, to classify the content of the videos, and to try to understand what the possible benefits and threats of sharing videos can be. 287 videos that fulfilled the criteria were analyzed; characteristics and contents of videos were …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií