Bc. Yekaterina Afanasyeva

Master's thesis

The Present and Future of Strategic Human Resource Management in Business Practice

The Present and Future of Strategic Human Resource Management in Business Practice
Anotácia:
Řízení lidských zdrojů se v uplynulém desetiletí hodně změnilo, objevují se nové výzvy a nové trendy, které jsou využívány odlišně a ovlivňují zaměstnance, personalisty a společnosti. Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného a budoucího vývoje strategického řízení lidských zdrojů v podnikatelské praxi. V teoretické části diplomové práce byla popsána základní informace o této problematice, …viac
Abstract:
Over the past decade, Human resources management has changed a lot. New challenges and new trends are emerging. These trends and challenges are used differently and affect employees, HR managers and companies. The diploma thesis is focused on an analysis of the present and future of the Strategic Human resource management in Business practice. In the theoretical part of the diploma thesis, the basic …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Helena Pleskotová
  • Oponent: Ing. Lenka Říhová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní