Theses 

Psychológia reklamy - Vplyv reklamy na dieťa – Barbora BUČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Barbora BUČKOVÁ

Bakalářská práce

Psychológia reklamy - Vplyv reklamy na dieťa

Commercial psychology. Impact of advertisment on a child.

Anotace: Bakalárska práca sa zaoberá psychológiou reklamy a vplyvom reklamy na dieťa. V teoretickej časti sú obsiahnuté základné pojmy, týkajúce sa tejto problematiky, taktiež stručná história reklamy a príslušná legislatíva. V praktickej časti sa zaoberám vplyvom reklamy na dieťa z pohľadu rodičov, opisujem realizáciu výskumu, ktorý následne vyhodnocujem.

Abstract: My bachelor thesis is focused on psychology of commercial advertisement and its impact on a child. The theoretical part contains essential terms in relation to this subject. It also includes brief history of advertisement and the appropriate legislation. I deal in the practi-cal part of my work with impact of advertisement on a child from parents? point of view and I describe execution of the research, which I subsequently evaluate.

Klíčová slova: reklama, marketing, psychológia reklamy, detská reklama, vplyv reklamy na deti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
  • Identifikátor: 19387

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19387 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

BUČKOVÁ, Barbora. Psychológia reklamy - Vplyv reklamy na dieťa. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:32, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz