Lenka HANZLÍKOVÁ

Diplomová práce

Dramatická výchova a její podíl na rozvoji kolektivu v 1. třídě základní školy

Dramatic art training as a contribution to a team building at the 1st class of elementary school
Anotace:
Práce prezentuje dramatickou výchovu, žáka mladšího školního věku a jejich vzájemnou interakci. Seznamuje s definicí dramatické výchovy, její historií na území České republiky, s využitím metod a technik dramatické výchovy, objasňuje zakotvení v kurikulárních dokumentech a samotnou hru. Dále osvětluje psychickou a fyzickou charakteristiku a sociální dovednosti žáka mladšího školního věku. V praktické …více
Abstract:
This thesis concerns itself with dramatic art, a pupil of younger school age and their mutual interaction. It presents the definition of dramatic art, its history in the Czech Republic, the methods and techniques of dramatic art, it describes dramatic art within the curricular documentation and it explains the game itself. Furthermore, it presents the psychological and physical characteristic and social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANZLÍKOVÁ, Lenka. Dramatická výchova a její podíl na rozvoji kolektivu v 1. třídě základní školy. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta