Bc. Petr STANĚK

Diplomová práce

Projekt efektivního internetového marketingu pro firmu Impromat Klima spol. s r. o. se zaměřením na SEM a PPC reklamu

Project of an effective internet marketing for the company Impromat Klima spol. s r. o. with SEM and PPC advertisement-focused
Anotace:
Obsahem této práce je projekt efektivního internetového marketingu, pro konkrétní tržní subjekt, se zaměřením na SEM a PPC reklamu. V první části jsou na základě dostupné literatury zhodnoceny pojmy týkající se problematiky marketingové komunikace na internetu a v e-prostředí všeobecně. Poté následuje charakteristika společnosti Impromat Klima spol. s r. o. Je provedena analýza její konkurence, SWOT …více
Abstract:
The thesis content is a project of an effective internet marketing for the specific market entity with SEM & PPC advertisement-focused . In the first part definitions appertaining to an issue of market communication through internet and e-environment generally are evaluated based on available literature. With that charakteristics of the company Impromat Klima spol. s r. o. follows. The analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 15366

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STANĚK, Petr. Projekt efektivního internetového marketingu pro firmu Impromat Klima spol. s r. o. se zaměřením na SEM a PPC reklamu. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe