Mgr. Michaela Lysáková

Diplomová práce

Self-efficacy a copingové strategie u dětí se specifickými poruchamu učení

Self-efficacy and coping strategies in children with specific learning difficulties
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi úrovní self-efficacy a používanými copingovými strategiemi u dětí se specifickými poruchami učení oproti dětem bez poruchy učení. Výzkumný soubor tvořilo 113 dětí z toho 62 dětí se specifickou poruchou učení (32,3 % dívek a 67,7 % chlapců) a 51 dětí bez specifické poruchy učení (54,9 % dívek a 45,1 % chlapců). Věkově se děti pohybují od 12 (46,1 %) do 13 (53,9 …více
Abstract:
The diploma thesis deals with relationship between level of self-efficacy and coping strategies. The study compared chidren with specific learning disorder a childern without learning disability. The research sample consisted of 113 children between the ages of 12 (46,1 %) and 13 (53,9) years. 62 of them was with specific learning disorder (32,3 % females and 67,7 % males) and 51 of them was wihtout …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Havelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta