Bc. Pavla Tlustošová

Bakalářská práce

Teaching English to Children with Specific Learning Difficulties

Teaching English to Children with Specific Learning Difficulties
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problémy a výukou anglického jazyka u dětí se specifickými vývojovými poruchami. Ukazuje, jak lze nakombinovat alternativní metody s metodami klasickými s přihlédnutím na speciální potřeby těchto dětí. Hlavním zdrojem informací pro tuto práci je literatura, která se zabývá problémy dětí s SVPU, jejich speciálními potřebami a přístupy. Jako vedlejší zdroj informací je …více
Abstract:
This thesis deals with problems in teaching English to children with specific learning difficulties. It shows how to combine alternative methods with established ones, paying particular attention to the special needs of these children. The main sources of information are taken from existing materials and writings dealing with the problems confronting children with specific learning difficulties. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta