Bc. Marie Vacková

Bachelor's thesis

Přístup učitelů k žákům s ADHD na prvním stupni základních škol

Teachers' Attitudes towards Pupils with ADHD in Lower Primary Schools
Anotácia:
Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá definováním hyperkinetické poruchy, jejích příčin a projevů, diagnostiky a způsobů zmírnění projevů ADHD. Druhá kapitola je zaměřena na vzdělávání žáků podle legislativních dokumentů, na integraci a inkluzi a hlavně na speciálně pedagogické zásady při práci s dětmi s ADHD. Třetí kapitola, která je praktickou částí této bakalářské práce, popisuje …viac
Abstract:
The thesis is consist of three chapters. The first chapter deals with the definition of ADHD, its etilogy and manifestations, diagnostics and ways that can reduce these manifestations. The second chapter describes education of pupils according to legislative documents, it describes integration and inclusion. This chapter is intented on special pedagogical principles that teacher use when they work …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Štrausová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta