Bc. Marek Bednařík

Bakalářská práce

Matice - hybridní výukový materiál

Matrices - Hybrid Tutorial
Anotace:
Cílem práce je podat stručný přehled metodických přístupů ve vzdělávání sluchově postižených a navržení aplikace a několika animací, které se snaží aplikovat kritéria obvykle uplatňovaná na podpůrné materiály pro výuku sluchově postižených. Praktická část práce je tvořena přesným popisem vytvořené aplikace, umožňující uživateli provádění základních operací s maticemi a animací, poskytujících názorné …více
Abstract:
The aim of my thesis is to provide a short summary of methodological approaches to the education of the hearing impaired, and to devise an application and several animations that attempt to apply the criteria usually employed in support materials for the education of the hearing impaired. The practical part presents a precise description of the developed application that enables the user to perform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Pecl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky