Bc. Adéla Badáňová

Diplomová práce

Proměny mediální reprezentace Romů v českém tisku

Changing of Media Representation of Romani people in Czech Press
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá proměnami mediálního obrazu Romů ve třech nejčtenějších českých denících - Blesku, MF Dnes a Právu. Studie prostřednictvím zvolené výzkumné metody, obsahové analýzy, zachycuje drobné změny v mechanismech konstrukce zpráv i výsledných obrazech Romů. Teoretická část práce se opírá o předešlé výzkumy mediální reprezentace romské minority, teorii sociální konstrukce …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on changing of media representation of Romani people in three most widely read Czech daily papers - Blesk, MF Dnes and Právo. Study describes small changes in the mechanism of news construction and also in final media portrayals of Romani people. Theoretical part of thesis draws on previous researches of Romani minority representations, on the theory of media construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií