Bc. Kristýna Derková

Diplomová práce

Zvládání profesní nestability u mladých žen na trhu práce

Handling professional instability of young women on the job market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá profesně nestabilizovanými mladými ženami na trhu práce. Diplomová práce je rozdělená na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se obecně zabývá nestabilitou v současné společnosti a jejími vlivy na pozici mladých žen na trhu práce. Konkrétněji se zaměřuje na moderní pojetí kariéry, koncept flexikurity a postavení žen na trhu práce s akcentem na genderový aspekt. V …více
Abstract:
This thesis deals with the professionaly non-stabilized young women in the labor market. The thesis is divided into two parts – teoretical and empirical. The theoretical part covers general instability in contemporary society and its influence on the position of young women in the labor market. More specifically it focuses on modern approach to a career, flexicurity and status of women in labor market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta