Ing. Zdeňka Pluta

Bachelor's thesis

Psychologické aspekty uvedení nového výrobku na trh

New product marked introducing, psychological aspects
Abstract:
Práce je zaměřena na problematiku rakoviny děložního čípku a s tím související marketingovou kampaň zavedení nového výrobku – vakcíny proti rakovině děložního čípku na trh. Téma je řešeno z několika úhlů - reklamních možností spojených s legislativou, marketingové strategie a psychologických aspektů dopadu na cílovou skupinu. Informace o vakcíně lze získat z mnoha zdrojů, které ovlivňují rozhodování …more
Abstract:
The thesis is oriented on the issues concerning the uterine cervix cancer and with that problem related marketing campaing in order to introduce a new product on the market – vaccine against uterine cervical cancer. The issue is being looked on from several sides of view – advertisement possibillities connected with a legislature, marketing strategy and psychological aspects of an impact on the targeted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Reader: prof. MUDr. Michal Michal, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní