Ing. Zdeňka Pluta

Bachelor's thesis

Psychologické aspekty uvedení nového výrobku na trh

New product marked introducing, psychological aspects
Anotácia:
Práce je zaměřena na problematiku rakoviny děložního čípku a s tím související marketingovou kampaň zavedení nového výrobku – vakcíny proti rakovině děložního čípku na trh. Téma je řešeno z několika úhlů - reklamních možností spojených s legislativou, marketingové strategie a psychologických aspektů dopadu na cílovou skupinu. Informace o vakcíně lze získat z mnoha zdrojů, které ovlivňují rozhodování …viac
Abstract:
The thesis is oriented on the issues concerning the uterine cervix cancer and with that problem related marketing campaing in order to introduce a new product on the market – vaccine against uterine cervical cancer. The issue is being looked on from several sides of view – advertisement possibillities connected with a legislature, marketing strategy and psychological aspects of an impact on the targeted …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedúci: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Michal Michal, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní