Pavel ČAVAJDA

Bachelor's thesis

Magnetická levitace a její využití

Magnetic levitation and its use
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je objasnit existující magnetické levitace obecně a v praxi. Ze začátku práce jsou vysvětleny principy a vlastnosti jednotlivých magnetických levitací. Z velké části se práce zaměřuje na funkci magnetických ložisek, které jsou založeny na obecných principech zmíněných na začátku práce. Jsou zde zkoumány typy magnetických ložisek, jak aktivních tak i pasivních. U aktivních …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to clarify the existing magnetic levitation in general and in practice. At the beginning of the thesis, the principles and properties of individual magnetic levitation are explained. Most of the work focuses on the function of magnetic bearings, which are based on the general principles mentioned at the beginning of the work. The types of magnetic bearings, both active …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČAVAJDA, Pavel. Magnetická levitace a její využití. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electrical and Power Engineering