Kristýna Pustinová

Bakalářská práce

Využití fondů EU v zemědělství ČR s důrazem na program rozvoje venkova v letech 2007-2015

Use of Funds In Agriculture of Czech republic With Emphasis On Rural Development Program In 2007-2015
Anotace:
Zemědělská politika je nejstarší politikou Evropské unie. Její vývoj se sleduje u každé členské země. Po vstupu do Evropské unie musela i Česká republika upravit agrární sektor dle požadavků EU a stala se tak součástí Společné zemědělské politiky EU. Tato práce se soustředí na jednu z částí SZP a to Program rozvoje venkova. Bude zaměřena především na to, jak pomohl k růstu zemědělství a zlepšování …více
Abstract:
Agricultural policy is the oldes policy of the European Union. Its development is being observed in each member country. After joining the European Union, Czech republic had to meet the criteria of agrarian sector due to the EU requirements and after that Czech republic became part of Common Agricultural Policy. This thesis concentrates on one part of CAP - Rural Development Program. Primarily, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Štěpán Pekárek
  • Oponent: Ludmila Vebrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51320