Mgr. Klára Niková

Bachelor's thesis

Branding v politike - prípadová štúdia SaS

Branding in Politics: SaS as a Case Study
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the concept of branding in politics, which is applied on the Slovak political party Freedom and Solidarity (SaS). The teorethical part is dedicated to the importance of branding and brands in politics. The empirical part deals with the theory of attributes of successful brands by Catherine Needham. Those are identified in the case of studied party in order to answer the …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá konceptom brandingu v politike, ktorý je aplikovaný na slovenskú politickú stranu Sloboda a Solidarita (SaS). Teoretická časť je venovaná významu brandingu a značiek v politike. Analytická sa opiera o teóriu atribútov úspešnej značky definovaných Catherine Needham. Tie sú identifikované v prípade SaS s cieľom odpovede na výskumnú otázku týkajúcu sa rozdielov v sebapochopení …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií