Michaela ZLÁ

Bachelor's thesis

Vliv pH na adsorpci methylenové modři na uhlíkatých materiálech

The effect of pH on adsorption of methylene blue on carbonaceous materials
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda pH ovlivňuje adsorpci methylenové modři na aktivním uhlí a které pH je nejvhodnější pro adsorpci. Vliv pH byl studován v roztocích s různými pH. Pro kyselé prostředí bylo zvoleno pH s hodnotou 2, které bylo upraveno kyselinou chlorovodíkovou, pro neutrální prostředí bylo použito pouze destilované vody a pro zásadité prostředí bylo zvoleno pH s hodnotou …more
Abstract:
The aim of this thesis was to determine the influence of pH on the adsorption of methylene blue on activate carbon and optimal pH for adsorption. The effect of pH was studied in solutions with various pH. Acidic solutions with pH = 2 were adjusted with hydrochloric acid, distilled water was used for preparation of neutral solutions. Alkaline solutions with pH = 10 or 12 were adjusted by sodium hydroxide …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 24. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZLÁ, Michaela. Vliv pH na adsorpci methylenové modři na uhlíkatých materiálech. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta