Bc. Jana Folková

Bakalářská práce

Knihovny a knihovnictví v období Protektorátu Čechy a Morava

Libraries and Librarianship in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem knihoven a knihovnictví v období Protektorátu Čechy a Morava. První část je věnována historickému kontextu a zřízení Protektorátu. Dále se dotýká života českého a židovského obyvatelstva a vlivu nacistického režimu na českou kulturu. Druhá kapitola se věnuje knižnímu trhu a cenzuře, zmíněno je i zabavování knižních dokumentů. Třetí část se soustředí na …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of libraries and librarianship in the period of Protectorate of Bohemia and Moravia. The first part is devoted to the historical context and establishment of the Protectorate. It deals with the lives of the Czech and Jewish populations and the influence of the Nazi regime on Czech culture. The second chapter deals with the book market and the censorship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta