Bc. Jan Průcha

Bakalářská práce

Sociální audit a zákonné normy ve firmě Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. v Plané u Tachova

The Social audit and lawful norms in social and working area of the company The Hospital follow-up care, s.r.o. company from Planá u Tachova
Anotace:
V posledních letech vstoupil do firemního prostředí a začal být využíván nefinanční audit, tzv. sociální audit. Hlavním cílem tohoto auditu je snaha analyzovat a zlepšovat takové faktory, které nemají v ekonomických ukazatelích svoji kategorii, ale přesto se významně podílejí na prosperitě firem. Podniková kultura je specifická pro každou firmu a vytváří její osobitý podnikatelský styl. Mnoho manažerů …více
Abstract:
In the last few years a non financial audit – so called social audit- has been introduced and implemented in the companies’ environment. The main aim of the audit is an effort to analyze and improve such factors which do not have their own category in the economic indexes but nevertheless they take a significant part in the companies’ prosperity. Company culture is specific for each firm and it creates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní