Mgr. Petra Žurková, Ph.D.

Disertační práce

Význam fyzioterapie u chronických plicních onemocněních

The importance of physiotherapy in chronic lung disease
Anotace:
Cílem práce bylo zhodnocení vybraných komponent plicní rehabilitace respirační fyzioterapie, trénink nádechových svalů a silový trénink horních končetin na vybrané spirometrické, bodypletysmografické, silové parametry, zhodnocení ventilačního vzorce, míry dušnosti a kvalitu života u nemocných s těžkým a velmi těžkým stupněm CHOPN. Jedním ze čtyř cílů bylo nalézt vztah mezi vybranými plicními a silovými …více
Abstract:
The goal of the work was to evaluate selected components of pulmonary rehabilitation – respiratory physiotherapy, inspiratory muscles training and strength training of upper limbs for selected spirometric, bodypletysmographic, strength parameters, evaluation of ventilation pattern, degree of dyspnea and quality of life in patients with heavy and very heavy degree of COPD. One of the four goals was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2015
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta