Dana PERNÁ

Bakalářská práce

Faktoring a jeho vliv na cash flow podniku

Factoring and its influence on company cash flow
Anotace:
Bakalářská práce {\clq}qFaktoring a jeho vliv na cash flow podniku`` charakterizuje jednu z rozvíjejících se forem alternativního financování. Cílem této práce je vysvětlení pojmu faktoring, popsání jeho vývoje a především jeho ekonomické podstaty. V práci je dále popsán problém s obtížnou vymahatelností pohledávek a také skutečnost, že pojem faktoring prozatím v Českém právním řádu chybí. Jsou představeny …více
Abstract:
The bachelor thesis titled as {\clq}qFactoring and its influence on company cash flow`` characterizes one of the developing forms of alternative financing. The purpose of this thesis is to clarify the term {\clq}qfactoring``, to describe its history and development and especially its economic aspects and principles. The thesis is further focused on the issue of a difficult recovery of claims as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2009
  • Vedoucí: Ing. Štolfová Kateřina, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management