Miroslav Rada

Bakalářská práce

Globální monitoring v kyberprostoru a vybrané problémy GDPR

Global monitoring in cyberspace and selected issues of GDPR
Anotace:
Bakalářská práce Globální monitoring v kyberprostoru a vybrané problémy GDPR se zabývá vymezením základních pojmů vztahujících se k problematice osobních údajů a přináší pohled na různé druhy soukromí. Důkladně jsou zde popsány nejdůležitější body dosavadní legislativy o ochraně osobních údajů i nahrazujícího, respektive doplňujícího nařízení Evropské unie. Značná část práce se zaměřuje na vybrané …více
Abstract:
The bachelor thesis Global monitoring in cyberspace and selected issues of GDPR deals with the definition of fundamental concepts related to the problems of personal data and the view of different types of privacy. The most important items of existing legislation on the protection of personal data as well as the replacing, respectively supplementary regulation of the European Union are exhaustively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Stodola, PhD.
  • Oponent: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví