Lucie Strnadová

Master's thesis

KOMPARACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO

COMPARISON OF CROSS-BORDER OPERATIONAL COOPERATION PROGRAMS: THE CZECH REPUBLIC – THE REPUBLIC OF POLAND AND THE CZECH REPUBLIC – THE FREE STATE OF SAXONY
Abstract:
Práce začíná pohledem do historie přeshraniční spolupráce, dále se její pozornost soustřeďuje na vývoj přeshraniční spolupráce v Evropě a na podporu přeshraniční spolupráce z Evropské unie. V neposlední řadě se pak tato práce věnuje přeshraniční spolupráci v České republice. Práce jako taková je zaměřena na porovnání operačních programů přeshraniční spolupráce, a to programů Česká republika -- Polská …more
Abstract:
This paper begins with looking into the history of cross-border cooperation. It also includes a preview of the development of cross-border cooperation in Europe and a promotion of cross-border cooperation in the European Union. Subsequently, there is a view of cross-border cooperation in the Czech Republic in the paper. The paper itself is focused on a comparison of cross-border operational cooperation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2010
  • Supervisor: Josef Žid
  • Reader: Jiří Horáček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24894