Lucie Strnadová

Master's thesis

KOMPARACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO

COMPARISON OF CROSS-BORDER OPERATIONAL COOPERATION PROGRAMS: THE CZECH REPUBLIC – THE REPUBLIC OF POLAND AND THE CZECH REPUBLIC – THE FREE STATE OF SAXONY
Anotácia:
Práce začíná pohledem do historie přeshraniční spolupráce, dále se její pozornost soustřeďuje na vývoj přeshraniční spolupráce v Evropě a na podporu přeshraniční spolupráce z Evropské unie. V neposlední řadě se pak tato práce věnuje přeshraniční spolupráci v České republice. Práce jako taková je zaměřena na porovnání operačních programů přeshraniční spolupráce, a to programů Česká republika -- Polská …viac
Abstract:
This paper begins with looking into the history of cross-border cooperation. It also includes a preview of the development of cross-border cooperation in Europe and a promotion of cross-border cooperation in the European Union. Subsequently, there is a view of cross-border cooperation in the Czech Republic in the paper. The paper itself is focused on a comparison of cross-border operational cooperation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedúci: Josef Žid
  • Oponent: Jiří Horáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24894