Mgr. Kateřina Šarkovská

Bakalářská práce

Motivace dobrovolníků v organizaci věnující se rozvoji dětí a mládeže

The motivation of volunteers in a civic organisation for children and youth
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem lze motivovat dobrovolníky do práce v organizaci věnující se rozvoji dětí a mládeže. Výzkumu se zúčastnilo 206 dobrovolníků pracujících na pozici tzv. vedoucího oddílu ve skautské organizaci Junák – český skaut, z. s. Práce má neexperimentální výzkumný design, konkrétně se jedná o korelační studii. Teoretické pozadí tvoří Teorie stanovení cílů, Sebedeterminační …více
Abstract:
The aim of the research was to find out how to motivate volunteers to work in an youth volunteer organization. Research sample consisted of 206 youth volunteers from volunteer organization Junák - Czech scout, z. s. Theoretical background of these correlation study was based on four theories of motivation – Goal-setting theory, Self-determination theory, Equity theory and Job characteristics model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií