Theses 

Význam nedestruktivního zkoušení v oblasti hodnocení kvality svarů během procesu – Bc. Miloslav Koucký

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Miloslav Koucký

Diplomová práce

Význam nedestruktivního zkoušení v oblasti hodnocení kvality svarů během procesu

The significance of nondestructive testing in the area of evaluation of the welds quality during the process

Anotace: Diplomová práce Význam nedestruktivního zkoušení v oblasti hodnocení kvality svarů během procesu je zaměřena na oblast vytvoření nerozebíratelného materiálového spojení svarem. V teoretické části je rozebrána oblast tavného svařování, metody tavné-ho svařování a vady svarových spojů. Dále zhodnocení současné praxe verifikace kvality svarových spojů za pomocí nedestruktivních zkoušek. V experimentální části diplomové práce je navržena progresivní zkouška pro hodnocení kvality provedení svaru z pohledu vytvoření expertního posudku. Navržená metoda hodnocení provedení svarů je dále ověřena experimentálně a získané výsledky z provedeného měření jsou konfrontovány se stávající metodou určování kvality svaru. V závěrečné části diplomové práce je provedeno ekonomické zhodnocení přínosu navržené metodiky a její začlenění do kvalifikace expertního inženýra.

Abstract: The diploma thesis The significance of nondestructive testing in the area of evaluation of the welds quality during the process is focused on the area of creating a material weld joint that cannot be disassembled. In the theoretical part the area of fusion welding, methods of fusion welding and defects of weld joints are analysed. Assessment of current practice of verification of the weld joint quality using nondestructive testing is analysed, too. In the experimental part of the diploma thesis progressive examination for assessing the weld joint quality is suggested from the view of making an expert as-sessment. The suggested method of evaluating the making of welds is also verified in an experimental way and the gained results of the performed measurement are compared with the existing method of determining the weld quality. In the final part of the diploma thesis economical assessment of the benefit of the suggested method and its incorporation into the qualification of an expert engineer is carried out.

Klíčová slova: akustická emise, svařování, vady svarů, nedestruktivní zkoušky

Keywords: welding, weld defects, nondestructive testing, acoustic emission

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Černý, CSc.
  • Oponent: Pavel Mazal, externi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/50750/posudek/oponent/40938 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/50750 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
refereeReview refereeReview
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz