JUDr. Martin Hostinský

Master's thesis

The Notion of Goods Under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

The Notion of Goods Under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Abstract:
Předkládaná diplomová práce analyzuje pojem “zboží” tak, jak je chápe Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Jejím cílem je rovněž ukázat, že tento pojem by se měl vykládat zásadně široce a to tak, aby byl schopen pokrýt větší množství objektů mezinárodních obchodních transakcí. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole se práce věnuje obecnějším pojmům …more
Abstract:
The present thesis addresses the concept of “goods” under the CISG and it aims to determine which goods fall within its scope. The advocated position in the thesis is that the understanding of the notion of “goods” should be broad by default so as to cover the various subject-matters of international commercial transactions. It proceeds in three parts, starting with general introductory remarks, which …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 5. 2014
  • Supervisor: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta