Natálie UHLÍŘOVÁ

Bakalářská práce

Optimalizace pohybové aktivity pro redukci tělesné hmotnosti (přehledová studie)

Physical activity optimalization for body weight reduction (review)
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na výběr nejlepší varianty a druhu pohybové aktivity pro redukci tělesné hmotnosti. Nedílnou součástí snižování tělesné hmotnosti je zdravé stravování. První část je věnována základním pojmům pohybu, redukci hmotnosti, tělesnému tuku. Ve druhé části práce je kapitola o energetickém přijmu a výdeji a také jsou zde zmíněny nemoci, které souvisí s nadváhou a obezitou.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on choosing the best choice andy type of physical aktivity for reducing body weight. Essentials part of reducing body weight are healthy eating habits. First part of the thesis is dedicated to basic physical moves, weight reduction and body fat. Second part is about energic income and outcome and there are mentioned diseases which relate with overweight and obesity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHLÍŘOVÁ, Natálie. Optimalizace pohybové aktivity pro redukci tělesné hmotnosti (přehledová studie). Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta