Bc. Prokop Pyszko

Bachelor's thesis

Politická strana Soužití ve volbách 2006 - 2010

Political Party Coexistentia in Elections 2006 - 2010
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat působení politické strany Soužití-Coexistentia ve volbách mezi lety 2006 a 2010, a současně zjistit vztah mezi volebními zisky a potenciálem voličstva, kterým je polská národnostní menšina žijící převážně v české části Slezského Těšínska. První kapitoly popisují fungování a zařazení Soužití, volební systémy voleb, jichž se strana účastní a region, kde Soužití působí …more
Abstract:
The aim of this bachelor work is analyze effect of political party Coexistentia in elections between 2006 and 2010, and concurrently determine link between electoral gains and potential of electorate, which is Polish national minority living predominantly on the Czech side of Cieszyn Silesia. The first chapters describes the operation and inclusion of Coexistentia, electoral system of elections, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondrej Schütz

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií