Bc. Lenka FILÍPKOVÁ

Bakalářská práce

Skautské ideály, principy a metody uplatňované ve výchově dětí mladšího školního věku.

Scauting ideals, principles and methods for education of younger children.
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou skautské výchovy. Teoretická část je věnována výchovnému procesu a volnému času, právě z pohledu skautingu. Nadcházející kapitola pojednává o historicky - filozofických východiscích skautského hnutí. Podrobný rozbor pak patří myšlenkovým základům skautingu, kterým je věnována další kapitola. V praktické části se snažím za použití metod kvalitativního …více
Abstract:
The aim of my study is scout education. The theoretical part is devoted to educational process and leisure time from the perspective of Scouting. Coming chapter discusses the historical {--} philosophical solutions of scouting movement. Detailed analysis belongs to the basics strategy of scouting and is discussed in the next chapter. Practical part is focused on the qualitative research methods. Due …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009
Zveřejnit od: 12. 5. 2009
Identifikátor: 11690

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILÍPKOVÁ, Lenka. Skautské ideály, principy a metody uplatňované ve výchově dětí mladšího školního věku.. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.