Bc. Veronika Tomanová

Bakalářská práce

Proměny v mediálním obrazu Ruska: obsahová analýza článků MF Dnes z let 2001, 2006 a 2011

Changes in media image of Russia: content analysis of Nespaper MF Dnes in 2001, 2006 and 2011
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá editoriálními strategiemi a výsledným mediálním obrazem Ruska na stránkách českého deníku MF Dnes. Jde o kvantitativní obsahovou analýzu zpravodajských a publicistických článků z let 2001, 2006, a 2011. Analýza vychází z teorie sociální konstrukce reality, konceptu agenda-setting, gatekeeping a z teorie zpravodajských hodnot. Prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy …více
Abstract:
This bachelor thesis depicts editorial strategies and the media image of Russia within the Czech newspaper, MF Dnes. The research is based on quantitative content analysis of news from 2001, 2006 and 2011. The analysis is based on the theory of social constructivism, agenda setting, gatekeeping and news values. The research method is a quantitaive content analysis, and is used in examinating 437 articles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Bártek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií