Kamila KOHÁKOVÁ

Bakalářská práce

Efektivita výběru pohledávek u zdravotních pojišťoven v České republice v rámci exekuce a soudního výkonu rozhodnutí

Effectiveness of the debt collection by health insurance companies in the Czech Republic in the framework of seizure and judicial enforcement
Anotace:
Bakalářská práce ? Efektivita výběru pohledávek u zdravotních pojišťoven v České republice v rámci exekuce a soudního výkonu rozhodnutí? popisuje a hodnotí způsoby vymáhání pohledávek u zdravotních pojišťoven. Cílem práce je zhodnotit efektivitu, které pojišťovny v rámci vymáhání dosahují a dále posoudit, který ze způsobů vymáhání je nejefektivnější. Zdravotní pojišťovny výběrem nedoplatků naplňují …více
Abstract:
Bachelor thesis ?The efficiency of the debt collection by a health insurance companies in the Czech Republic? within a court order compares and assess the ways of the debt collection for this health insurance companies. The aim of this work is to assess, which of these debt collection process, within a court order are successful and also assess which of these is the most efficient process. The health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Uhman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHÁKOVÁ, Kamila. Efektivita výběru pohledávek u zdravotních pojišťoven v České republice v rámci exekuce a soudního výkonu rozhodnutí. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická