Bc. Klára Drobková

Bachelor's thesis

Hospodaření s majetkem obce

Management of Municipal Property
Abstract:
Bakalářská práce je zpracována na téma „Hospodaření s majetkem obce“, a to s cílem analyzovat problematiku nakládání s nemovitým majetkem obcí. Při zpracování byly využity především zkušenosti autorky z praxe, podložené stávající judikaturou a názory právní vědy. V rámci studia potřebných podkladů ke zpracování této bakalářské práce si autorka ověřila, že popsané postupy jsou správné. V případech, …more
Abstract:
The topic of the Bachelor thesis is "Management of Municipal Property". The thesis analyzes the problems of managing the municipal fixed property. In her work, the author uses mostly her own practical experience supported with current judicature and opinions of juridical science. During the study of necessary backgrounds for the thesis, the author verified that the described procedures were correct …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Aleš Váňa
  • Reader: JUDr. Michal Maslen, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking