Bc. Klára Drobková

Bachelor's thesis

Hospodaření s majetkem obce

Management of Municipal Property
Anotácia:
Bakalářská práce je zpracována na téma „Hospodaření s majetkem obce“, a to s cílem analyzovat problematiku nakládání s nemovitým majetkem obcí. Při zpracování byly využity především zkušenosti autorky z praxe, podložené stávající judikaturou a názory právní vědy. V rámci studia potřebných podkladů ke zpracování této bakalářské práce si autorka ověřila, že popsané postupy jsou správné. V případech, …viac
Abstract:
The topic of the Bachelor thesis is "Management of Municipal Property". The thesis analyzes the problems of managing the municipal fixed property. In her work, the author uses mostly her own practical experience supported with current judicature and opinions of juridical science. During the study of necessary backgrounds for the thesis, the author verified that the described procedures were correct …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Aleš Váňa
  • Oponent: JUDr. Michal Maslen, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking