Anastasiia Krol

Bakalářská práce

Význam obalů a jejich postavení v marketingových komunikacích

The status of packaging in marketing communications
Anotace:
Práce řeší problematiku postavení obalů v marketingových komunikacích. První část se zabývá postavením obalů v marketingové teorii a vymezením funkcí obalu. Druhá část je věnována legislativní úpravě obalové problematiky, výzkumu vlivu obalu na chování spotřebitele pomocí dotazníkového šetření a přínosy obalů jako konkurenční výhody v praxi. Z práce vyplývá, že psychologická účinnost obalů ovlivňuje …více
Abstract:
Thesis addresses the issue of the status of packaging in marketing communications. The first part deals with the position of packaging in marketing theory and defining the functions of the packaging. The second part is devoted to legislative regulation of packaging sphere, research the impact of packaging on consumer behavior through questionnaires and defines benefits of packaging as a competitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: František Drozen
  • Oponent: Jiří Mikeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54692