Theses 

Právní a ekonomické aspekty hospodaření příspěvkových organizací – Veronika Gratzová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání

Veronika Gratzová

Diplomová práce

Právní a ekonomické aspekty hospodaření příspěvkových organizací

Legal and Economic Aspects of the Management of Semi-budgetary Organizations

Anotace: Tato práce je zaměřena na problematiku hospodaření příspěvkových organizací. První část práce je věnována nastínění neziskového sektoru, příspěvkových organizací a právních předpisů vztahujícím se k jejich činnosti. Náplní druhé části práce je popis hospodaření příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu a příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem. V závěrečné části práce jsou získané poznatky aplikovány na konkrétní příspěvkovou organizaci z oblasti školství.

Abstract: This thesis is focused on the management of semi-budgetary organizations. The first part of the thesis is devoted to a basic view on nonprofit sector, semi-budgetary organizations and legal enactments relating to their activities. The content of the second part is a description of management of semi-budgetary organizations established by organization unit of the state and semi-budgetary organizations established by regional self-governing unit. In the ultimate part of the thesis is a gained theoretical knowledge applied on a particular semi-budgetary organization from education sector.

Klíčová slova: příspěvková organizace, neziskový sektor, zřizovatel, hospodaření, základní škola

Keywords: semi-budgetary organization, nonprofit sector, founder, management, elementary school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Michal Koziel
  • Oponent: Pavlína Strnadová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:10, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz