Theses 

Daňový režim příspěvkové organizace – Bc. Martina Dohnalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina Dohnalová

Diplomová práce

Daňový režim příspěvkové organizace

Tax Regime of Semi-budgetary Organization

Anotace: Cílem diplomové práce „Daňový režim příspěvkové organizace“ je navrhnout alternativní řešení daňového režimu konkrétní příspěvkové organizace. První část práce je zaměřena na základní charakteristiku příspěvkových organizací a teoretické nastínění daňového a účetního režimu tohoto typu neziskových organizací z právního hlediska. Další část diplomové práce se zabývá konkrétně daní z příjmů právnických osob z pohledu příspěvkových organizací a s ní souvisejícími zákonnými povinnostmi. Praktická část práce je věnována konkrétní příspěvkové organizaci a analýze jejího daňového a účetního režimu. V závěru práce jsou nastíněny problémy, se kterými se příspěvkové organizace v souvislosti s daňovým režimem setkávají, a je navržen alternativní daňový režim příspěvkové organizace se zaměřením na daňovou optimalizaci.

Abstract: The objective of the submitted thesis: “Tax Regime of Semi-budgetary Organization” is to propose an alternative solutions of tax regime for the selected semi-budgetary organization. The first part is focused on the basic characteristics of semi-budgetary organizations and a theoretical background of tax and accounting regime of such type of non-profit organization from the legal point of view. The next part deals with the legal entity income tax from the point of view of semi-budgetary organizations and inferential legal obligations. The practical part is devoted to a selected semi-budgetary organization and presents a detailed analysis of its tax and accounting regime. In the final part are outlined problems that the semi-budgetary organizations need to face with respect to the tax regime. Finally, an alternative tax regime is proposed for the selected semi-budgetary organization with the aim of tax optimization.

Klíčová slova: Nezisková organizace, příspěvkové organizace, daňový režim, daň z příjmů právnických osob, daňová optimalizace, hlavní činnosti, doplňková (hospodářská) činnost, klíčování nákladů. Non-profit organization, semi-budgetary organization, tax regime, legal entity income tax, tax optimization, main aktivity, complementary (economic) aktivity, keying the costs.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tereza Šinkyříková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:50, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz