Alena CHESNOKOVA

Bakalářská práce

Sledování bolesti u seniorů v institucionálních zařízeních

Pain monitoring among the senior clients in institutional settings
Anotace:
Tato závěrečná práce se věnuje tématu sledování bolesti u seniorů. Porovnává hodnocení a monitorace bolesti na interních odděleních v České republice (Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem) a v Rusku (Medical Center ?-?, Severouralsk). Bakalářská práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá z několika dílů. První díl se zabývá problematikou stáří a změnami ve stáři …více
Abstract:
This final work focuses on the topic of pain monitoring in the elderly. We compare pain assessment methods and pain monitoring at medical facilities in the Czech Republic (Masaryk Hospital, Ústí nad Labem) and in Russia (Medical Center ?-?, Severouralsk). The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of several chapters. The first chapter deals …více
 

Klíčová slova

bolest stáří hodnocení bolest
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Libešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHESNOKOVA, Alena. Sledování bolesti u seniorů v institucionálních zařízeních. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma