Vladimír Nikodým

Bakalářská práce

Návrh na dokončení rekultivace jezera Milada

Completion proposal of the lake Milada Reklamation
Anotace:
V mé bakalářské práci se zabývám návrhem na dokončení rekultivace a následné využití lokality jezera Milada. Zmiňuji se o této lokalitě z hlediska geologických a hydrogeologických poměrů a popisuji její technické parametry. Rovněž se zde zmiňuji o historii lokality bývalého lomu Chabařovice z hlediska problematiky ukončení těžby. V dalším bodě popisuji současný stav rekultivací, na který navazuje můj …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the proposal of completion the rekultivation and the subsequent use of the site lake Milada. I mention this area in terms of geological and hydrogeological conditions and describe its technical parameters. There is also mentioned the history of the site of a former quarry Chabařovice in terms of termination of mining. The current condition of rekultivation is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Jan Pacina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava