Dagmar Dobroucká

Diplomová práce

Ekonomická analýza revitalizace Lomu Chabařovice.

Economic Analysis for the Reclamation of the Quarry of Chabařovice
Anotace:
Cílem diplomové práce je popsat revitalizační proces v oblasti území dotčeného těžební činností, konkrétně v tomto případě v Lomu Chabařovice, který se nachází v Ústeckém kraji a porovnat jeho ekonomickou náročnost. V práci je nejprve uvedena kapitola, kde je charakterizován Lom Chabařovice, dále následuje kapitola, která popisuje průběh revitalizačních prací . V poslední kapitole diplomové práce jsou …více
Abstract:
The aim of the thesis is revitalisation proces description in a teritory damaged by mining activity, specifically the Chabařovice quarry case, which is found in Ústí nad Labem region and comparing its economic demands. First of all, there is a chapter with Chabařovice quarry general characteristic followed by the chapter describing the progress of reclamation of land and waters work. The last chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Radmila Sousedíková
  • Oponent: Jana Bluďovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava