Matěj Vacínek

Bachelor's thesis

Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu

Digital marketing: a case study of the use of digital technology in marketing
Abstract:
Cílem práce je popis digitálních marketingových nástrojů společnosti Alza.cz. První část práce se zabývá moderním marketingem a jeho současným trendům. Následně se věnuje digitálnímu marketingu, jeho cílům, charakteristice a především nástrojům, rozděleným na internetový marketing, sociální sítě a mobilní marketing. Empirická část se zabývá popisem digitálních kanálů využitých společností Alza a následnou …more
Abstract:
The aim of this thesis was to describe digital marketing tools of Alza.cz. The first part deals with modern marketing and its current trends. Subsequently, the thesis was focused on digital marketing, its goals, characteristics and above all tools were divided into internet marketing, social networks and mobile marketing. The empirical part deals with the description of digital channels used by Alza …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 8. 2019
  • Supervisor: Michal Šimůnek
  • Reader: Jan Závodný Pospíšil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78250